علی عسکری

دبیر کانون ایثار دانشگاه صنعتی ارومیه

ثبت نام دانشجویان

دانشجويان شاهد و ايثارگر جهت ثبت نام در ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه و بهره مندی از تسهيلات شاهد با در دست داشتن مدارک زير تا پايان مهرماه 1391 (برادران رو زهای زوج و خواهران روزهای فرد) از ساعت 9 الی 13 به اتاق ستاد شاهد مراجعه نمايند. (در صورت عدم ثبت نام در موعد مقرر ذکر شده، اين ستاد …

Read More »